- Ledenvergadering en NEVAP event: 'Ons leven na corona' | nevap.nl
Terug

Ledenvergadering en NEVAP event: 'Ons leven na corona'

donderdag 20 mei 2021

Ledenvergadering en NEVAP event 'ons leven na corona'
Donderdag 20 mei

Tijd:
09:30 – 10:10 uur - ledenvergadering
10:15 – 12:00 uur - ledenevent 'Ons leven na corona'

Locatie:
Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de nog altijd geldende maatregelen rondom het coronavirus zal dit event online plaatsvinden.

 

NEVAP Ledenvergadering
09:30 - 10:10 uur
NEVAP VERRAST, NEVAP VERRIJKT: De onderwerpen zoals het jaarverslag 2020 en de financiën worden tijdens de Ledenvergadering besproken. Daarnaast is Mayra Rijkse met veel enthousiasme aan het werk gegaan met de krachtige slogan van onze vereniging. Een basis voor de positionering van NEVAP, het ledenbeleid, NEXPLOIT en de marketing van NEVAP. Al deze onderdelen komen in de toekomstvisie naar voren.


NEVAP event 'ons leven na corona'
10:15 - 12:00 uur
Op velerlei gebied heeft de coronacrisis voor verandering gezorgd. Een versnelling van een aantal ontwikkelingen die al waren ingezet, maar zeer zeker ook voor nieuwe ideeën en concepten die zijn ontstaan en effectief zijn uitgerold. Ook heeft het ons bewuster gemaakt van wat er om ons heen gebeurt met mens, milieu en maaschappij en heeft het gezorgd voor verandering in ons dagelijks leven en onze beleving. We zijn ons ook gaan realiseen dat er een aantal dingen anders kunnen. Dus stellen we onszelf de vragen: Heeft corona onze kijk op wat waarde heeft voor ons als mens veranderd? Heeft het de blik voor onze omgeving veranderd en vooral: heeft het onze blik verruimd? En hoe kijken wij als vastgoedprofessionals naar de (nieuwe) voorkeuren en behoeften van de eindgebruiker? De coronacrisis gaat een blijvende impact hebben.

Tijdens dit event gaan we kijken naar welke veranderingen het teweeg heeft gebracht op ons mensen en op welke manier wij als vastgoedprofessionals daar een toekomstgerichte bijdrage en invulling aan geven.


Wat je mag verwachten:

  • inzichten en ontwikkelingen over de gevolgen van corona op ons als mens en de manier waarop wij als vastgoedprofessionals daar inrichting aan (kunnen) geven
  • je hoort de visie van inspirerende mensen
  • je krijgt nieuwe inzichten binnen een divers perspectiefPROGRAMMA:

10:15 - 10:16 uur Aanleiding en introductie gespreksleider

10:16 - 10:20 uur Inleiding thema en aankondiging gastspreker
Lieke Bienfait (Algemeen bestuurslid van NEVAP, docent Assetmanagement aan de
Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Built Environment en zelfstandig
professional)

10:20 - 10:40 uur stand-up 'de wereld na corona'
gastspreker Tim Vreugdenhil (Ondernemer en dominee en oprichter van de CityKerk)
verzorgt een korte 'stand-up' over het thema 'de wereld na corona', en trekt, vanuit een
paar trefwoorden, paralellen (misschien verbazingwekkend) tussen de uitdagingen
waar de kerk en de vastgoedsector voor staan.
Waarbij de rode lijn is: 'de mens centraal stellen'. En dan is er veel mogelijk!

10:40 - 11:00 uur Paneldiscussie 'wonen'
Lieke Bienfait gaat, terzijde gestaan door Tim Vreugdenhil, in gesprek met
o.a. Ruben Grevers (Manager Vastgoed Accolade Woningcorporatie en
Lid RvT GGZ Hezenberg) en Jaap van der Bijl (CEO van Altera Vastgoed).
We zijn minder individualistisch gaan leven en hebben juist weer oog gekregen voor
onze naaste leefomgeving; de waarde van de mensen in je straat/wijk. Wat gaat er
gebeuren op woongebied nu we een nieuwe kijk hebben gekregen op onze directe
omgeving? Heeft het vele thuiswerken ervoor gezorgd dat we anders kijken naar het
gebruik en de inrichting en wensen van ons huis en de wijk? En welke impact
heeft het gehad op de mensen die niet thuis hebben gewerkt? Heeft de hinder 
die zij door de maatregelen hebben ervaren hun blik op hun woonomgeving
veranderd? Welk effect heeft het op onze kijk en mogelijkheden van duurzaamheid?

11:00 - 11:05 uur Inleiding in 'impact op werken'

11:05 - 11:25 uur Paneldiscussie 'werken'
In een nieuw panel, en wederom bijgestaan door Tim Vreugdenhil, gaat Lieke Bienfait
in gesprek met o.a. Harold Coenders (partner/director bij Colliers International),
Bas Jochims (Director Dutch Office & Hotel Investements bij Bouwinvest)
en Frans van der Maas (eigenaar Planresult|Officiency).
Welke invloed heeft corona op werken op kantoor en de inrichting daarvan?
De waarde van het samenkomen met je collega's is door het thuiswerken voor
velen versterkt. We verlangen weer naar cohesie en samenzijn. Het
verantwoordelijkheidsgevoel om voor elkaar te zorgen is groter geworden,
terwijl we aan de andere kant ook meer zelfstandig en efficiënt zijn gaan werken.


11:25 - 11:30 uur Inleiding in 'impact op retail en leisure'

11:30 - 11:50 uur Paneldiscussie 'retail en leisure'
In het laatste panelgesprek spreken Lieke Bienfait en Tim Vreugdenhil met
o.a. Riny Kouwer (Directeur Hoogvliet Beheer) over de veranderingen in
de retail en leisure markt. Is er een permanente verandering teweeggebracht
in het winkelen doordat we breder gewend zijn geraakt aan online winkelen?
Of verlangen wij juist weer naar het zien, voelen en ruiken van de producten
alvorens tot koop over te gaan? Wat zijn de gevolgen voor recreëeren?

11:50 - 12:00 uur Conclusies en samenvatting
Lieke Bienfait bespreekt met Tim Vreugdenhil de conclusies van de ochtend.

12:00 uur Dank en afsluiting

Aanmelden