- Standaardwerk ‘Asset en Onderhoudsmanagement Vastgoed’ gelanceerd | nevap.nl
Terug

Standaardwerk ‘Asset en Onderhoudsmanagement Vastgoed’ gelanceerd

donderdag 1 december 2016

Het is een mijlpaal en daar is niets teveel mee gezegd. Het nieuwe boek in de Jellema reeks, deel 13 ‘Asset en Onderhoudsmanagement Vastgoed’ werd in november in Veenendaal gepresenteerd. Daarmee komt een einde aan een jarenlange slag om alle ontwikkelingen in dit betrekkelijk jonge vakgebied te bundelen tot een standaardwerk. Johan Smit, seniorconsultant assetmanagement bij ingenieursbureau RPS en voorzitter van SCEV, Stichting COMOG Examens Vastgoed, is hoofdauteur van het boek en coördineerde deze opvallende uitgave.

“Er is veel geschreven over dit onderwerp, maar dit is de eerste keer dat er een integraal in- en overzicht is van het hele speelveld en alle onderwerpen vanuit NEN-EN ISO 55000. Deze norm geeft richting aan het onderhoudsmanagement van vastgoed en verbindt het met het assetmanagement. Het geeft organisaties ook richting om dat doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risico gestuurd te doen.”, aldus Johan Smit. “Het boek is geschreven op Hbo-niveau en zal gebruikt gaan worden op meer dan 10 hogescholen in Nederland en ook een hogeschool in België heeft al enthousiast gereageerd. Dit boek was er gewoon nog niet.”

Trots en voldaan
De Jellema reeks is een begrip in de bouwwereld en deelt in de dertien boeken onontbeerlijke basiskennis van de bouwtechniek, bouwmethoden en het bouw- en beheerproces voor het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Naast Johan Smit zijn bij de samenstelling van deel 13 van de Jellema reeks ook andere auteurs betrokken. Naast collega’s van RPS werkten onder anderen auteurs van de Hogeschool Den Haag, Radboud Universiteit, BV2, Demo bv en WHC-advies aan het boek mee. “Het niveau is zeer hoog te noemen en dat geeft ons als auteurs en allen die daar een bijdrage aan hebben geleverd, een trots en voldaan gevoel. Het vak is hiermee in de volle breedte en samenhang neergezet. Alle ontwikkeling van de laatste jaren zijn in dit boek vertaald”, aldus RPS’er Johan Smit.
“Het is van belang dat vastgoedbeheerorganisaties weten hoe zij het integrale beheerproces kunnen optimaliseren met doordachte en op beleid afgestemde plannen en budgetten. Op zo’n manier dat vastgoed optimaal past bij de beoogde bedrijfsdoelstellingen van de vastgoedeigenaar en de gebruikers. Onderhoud is de verzekering voor het duurzaam in stand houden van vastgoed”, aldus Smit.

Aanbeveling door NeVaP
Mariëlle Wieman, directeur van NeVaP, hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector, reageert ook enthousiast op het nieuwe deel 13 van de Jellemareeks. “Het is een verdieping op het boek ‘Vastgoedexploitatie’ (Noordhoff Uitgevers, juni 2016), waarvan ik samen met Maarten Vermeulen hoofd- en eindredacteur ben. Het nieuwe boek in de Jellema reeks sluit prima aan op ons boek. Dat komt omdat Johan Smit namens RPS lid is van NeVaP en al in een vroegtijdig stadium op de hoogte was van de inhoud van ons boek. Voor NeVaP is duurzame instandhouding van vastgoed van essentieel belang voor de exploitatie. Wij bieden vanuit NeVaP permanente educatie aan onze 600 leden (senior vastgoedprofessionals) aan. Wij juichen daarom dit soort initiatieven zeer toe. Dit onderwerp blijft, mede door de bijdrage van leden zoals RPS, op de NeVaP activiteitenagenda staan. Ook hierin levert RPS een bijdrage omdat Johan Smit deel uit maakt van ons ‘Innovatie Lab Technologie’.”   

Nieuwe opleidingsmogelijkheid
De presentatie van het boek is tevens het startsein voor een nieuwe opleiding ‘Vastgoedbeheer, Asset- en onderhoudsmanagement’ die NEN Trainingen in samenwerking met BOB Opleidingen, training en advies, in samenwerking met RPS & BV2 in maart 2017 starten. In de opleiding komen zowel het strategisch, tactisch als operationeel niveau van asset- en onderhoudsmanagement aan de orde. Johan Smit, die zelf hoofddocent bij deze opleiding is: “Daarmee kunnen eigenaren en beheerders van vastgoed zich verder ontwikkelen en invulling geven aan hun rol als asset- en onderhoudsmanager vastgoed.
Deelnemers krijgen binnen de leergang, die bestaat uit 4 modules, inzicht in het totale onderhoudsmanagementproces en het vormen van onderhoudsbeleid. Daarbij komt ook de samenhang van de verschillende deelprocessen en diverse inhoudelijk aspecten voor vastgoedbeer aan de orde. Verder leren zij de integrale onderhoudsbehoefte en de duurzaamheidsambitie af te stemmen op de strategische doelen van de organisatie voor de totale vastgoedportefeuille. Dit wordt ondersteund met voorbeelden uit de praktijk en dat geeft de deelnemers handvatten om een eigen visie te ontwikkelen. Over de zin en onzin van de verschillende ontwikkelingen, wet- en regelgeving, werkwijzen en toepassing van methodieken en onderhoudsmanagementsystemen. Altijd belicht vanuit verschillende marktsegmenten, typen vastgoed en beheerorganisaties.

Eenduidige aanpak voor de corporatie
Petra Wibier, werkzaam bij een Amsterdamse corporatie, nam tijdens de bijeenkomst haar SCEV-diploma ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed’ in ontvangst. “Wij zijn erg bezig met de conditie van onze woningcomplexen en stellen vragen als ‘wat willen we ermee’ en ‘moeten we het houden of afstoten’. De nieuwe opleiding kan daar volgens mij goed bij helpen. We doen nu alles op onze eigen manier, maar het voordeel van de NEN-EN ISO 55000 methode geeft assetmanagement organisaties richting om dat doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risico gestuurd te doen. De methode staat garant voor een eenduidige aanpak. En dat geldt dan ook voor alle bedrijven en is de informatie ook gelijk. Het is zeker interessant om ook deze leergang te gaan volgen.”