- Veilig Vastgoed & Gezonde Gebruikers; bent u 'in control'? | nevap.nl
Terug

Veilig Vastgoed & Gezonde Gebruikers; bent u 'in control'?

donderdag 7 september 2017

Datum : Donderdag 7 september a.s.

Tijd : 12.00 uur: Ontvangst met lunch, 13.00 uur: Kennissessie 1, 15.00 uur: Ontvangst & Pauze,
15.30 uur: Kennissessie 2, 17.30 uur: Warm buffet

Locatie : World Port Center, bij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Wilhelminakade 901, 3072 AP Rotterdam

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door NeVaP lid: KWK

Kennissessie 1: Heeft u optimaal inzicht en overzicht in de technische en gebruiksrisico’s van uw vastgoed?

12.00 - 13.00 uur:
Ontvangst met lunchbuffet

13.00 - 13.10 uur:
Welkomstwoord door Jeroen van Kessel, Directeur en Huisvestingsregisseur bij KWK, lid NeVaP Innovatie Lab Technologie

13.10 - 13.30 uur:
Pitch 1: Asset management perspectief: ‘Verantwoordelijkheid en zorgplicht van de assetmanager, waar gaat het mis? Voorbeelden van technische en gebruiksrisico’s en het niet voldoen aan wetgeving, normen en voorschriften uit de praktijk van de (technische) Assetmanager. 
Spreker: Bart van Dongen,Technisch Manager Winkelbeleggingen bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance

13.30 - 13.50 uur:
Pitch 2: Wet- en regelgevingsperspectief: ‘De zorgplicht vanuit het perspectief van de wetgever: incidenten en vermoedens van gevaar’De zorgplicht die in de Woningwet is opgenomen, maakt expliciet dat op eigenaren en gebruikers van gebouwen een specifieke verantwoordelijkheid rust om ervoor te zorgen, voor zover dat in hun vermogen ligt, dat er geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Door aanpassing van de Woningwet ligt de bewijslast hiervoor nu expliciet bij gebouweigenaren. 
Spreker: Peter-Willem van Calis, Consultant bij VPR Consultants

13.50 - 14.10 uur:
Pitch 3: Veiligheidsrisico perspectief voor woningen:  ‘Integraal veiligheidsrisicomanagement in de praktijk’Op welke wijze kom je tot een integraal inzicht en overzicht van de diverse risico’s in woningcomplexen? 
Sprekers: Jan Kees Gijsbers, Beleidsmedewerker en Fred Jak, Manager Programma bij de Alliantie

14.10 - 14.30 uur:
Pitch 4: Veiligheidsrisico perspectief voor kantoren en winkels: ‘Integraal inzicht in technische, functionele staat en wettelijk verplichte keuringen’Hoe kom je op basis van inspecties tot een integraal beheer- en uitvoeringsplan, afgestemd op beleidsuitgangspunten inclusief een taakstellend uitvoeringsprogramma? 
Spreker: Edwin Kanters, Manager TPM Local Real Estate Management bij ING Facility Management

14.30 - 15.00 uur:
Interactief gedeelte

Kennissessie 2: Bent u optimaal voorbereid op een terroristische aanslag?


15.00 - 15.30 uur:
Ontvangst deelnemers Kennissessie 2 / Pauze deelnemers Kennissessie 1

15.30 - 15.40 uur:
Welkomstwoord door Johan Smit, Senior Consultant Asset- en onderhoudsmanagement bij RPS en vice-voorzitter NeVaP Innovatie Lab Technologie, moderator van Kennissessie 2

15.40 - 16.10 uur:
Presentatie 1 ‘Risico inventarisatie en scenario ontwerp van gedrag van tegenstanders’Hoe analyseer je de risico’s en ontwerp je scenario’s om het meest waarschijnlijke gedrag van tegenstanders vast te leggen en type maatregelen te selecteren op voorbereiding en uitvoering van aanval? 
Spreker: Marcel Spit, Consultant and Security Risk Manager bij Adviescentrum BVI (Bescherming Vitale Infrastructuur)

16.10 - 16.40 uur:
Presentatie 2 ‘Security-management en risicobeheersing voor kantoren, winkelcentra en woningen’Hoe voorkom je onsamenhangende security maatregelen? En op welke wijze breng je beveiligingsrisico's in kaart en realiseer je een set van samenhangende security maatregelen? Welke voorbeelden uit de praktijk werken en zijn effectief?  
Spreker: Eric Splint, Senior Quality Assurance Manager bij het Defensie Munitie Bedrijf

16.40 - 17.10 uur:
Presentatie 3 ‘Veiligheid in de praktijk bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond’Hoe is de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond voorbereid op calamiteiten en hoe zal de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) er eind dit jaar uit komen te zien?
Spreker: Sjaak Seen, Chief Safety and Operations bij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

17.10 - 17.30 uur:
Interactief gedeelte onder leiding Johan Smit, moderator

17.30 - 19.00 uur:
Warm buffet

Voor NeVaP leden zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan dit event. Overige belangstellenden betalen € 199,00 exclusief btw. U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 5 september a.s. via onderstaande aanmeldbutton. Bij no-show zijn wij genoodzaakt om een bedrag van € 99,00 exclusief btw per persoon in rekening te brengen.

Geen aanmelding meer mogelijk